Strona główna

Kontakt

Celem Habit Changer jest przeprowadzenie klienta od etapu świadomego niepożądanego nawyku do nieświadomego pożądanego nawyku

HABIT CHANGER to model wspomagający cały proces zmiany. Skierowany jest do profesjonalistów, którzy pracują z klientami nad szerokorozumianą zmianą, w której pojawia się chęć wyeliminowania złych nawyków i zastąpienia ich nawykami mającymi pozytywne skutki.

Habit Changer składa się z czterech głównych etapów zmiany, które dzielą się na mniejsze podetapy. W każdym z etapów znajdują się rekomendowane ćwiczenia dopasowane do konkretnego stadium.

Określeniu stopnia gotowości do zmiany

Potrzeby i wyobrażenia o zmianie należy zestawić z realnymi możliwościami.  Nie zawsze nasze marzenia są możliwe do zrealizowania przy pomocy aktualnie posiadanych zasobów. Warto zmienić marzenia na cele i odkryć czego potrzeba do ich osiągnięcia. 

Określenie przez klienta gotowości do zmiany jest kluczowe do rozpoczęcia pracy. Zbadanie samoświadomości na tym etapie da silny fundament do dalszych kroków.

Zdentyfikowaniu faktycznych potrzeb
i skonfrontowaniu ich z rzeczywistością

Często zastanawiamy się dlaczego metody stosowane przez innych nie są tak skuteczne i nie przynoszą oczekiwanych zmian w naszym przypadku. Kluczem do właściwie wprowadzonego nawyku jest stworzenie indywidualnej pętli nawyku. 

Wyborze wskazówki i nagrody koniecznych do wyrobienia nawyku

Habit Changer wspomoże klienta w:

Błędem podczas wprowadzania zmian jest zaczynanie od planu działania. W takiej sytuacji brakuje niezwykle ważnych wcześniejszych elementów jak np. sprawdzenie samoświadomości czy poznanie faktycznych potrzeb. Na plan przyjdzie czas.

Stworzeniu planu działania

Wymyślenie planu A jest niezwykłym osiągnięciem, a stworzenie planu B, C, D... jest koniecznością. Habit Changer prowadzi przez ścieżkę, na której pojawiają się niespodzianki. Utrzymanie nawyku jest wynikiem przygotowania na te niespodzianki. 

Wdrożeniu i utrzymaniu nawyku

Najbliższe szkolenie odbędzie się w lipcu 2021.
Informacje o zapisach już wkrótce!

Jeżeli chcesz otrzymać wiadomość ze szczegółami szkolenia  zapisz się na listę mailingową 

ZAPISZ MNIE

Change your habit and have a smile

Poznaj mnie