Agnieszka Rau

agnieszkarau@gmail.com

Poznań, Polska

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jako trener prowadzę szkolenia z modelu HABIT CHANGER.

Habit Changer 
to autorski model wspomagający cały proces zmiany.

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów pracujących z klientami nad szerokorozumianą zmianą, w której pojawia się chęć wyeliminowania złych nawyków i zastąpienia ich nawykami mającymi pozytywne skutki. 

Nawyki najczęściej kojarzone są ze zautomatyzowanymi czynnościami, zachowaniami, które powstają w wyniku świadomych lub nieświadomych działań.

W Habit Changer standardowa definicja nawyku zostaje poszerzona
o nawykowe postrzeganie świata, przekonania oraz myśli.

 


 

Agnieszka Rau

Coach • Trener Habit Changer

Jako coach pracuję z osobami, które uzupełniają terapię psychologiczną
o coaching
 oraz z osobami, które zakończyły terapię i chcą teraz skupić się na przyszłości.

 

Dzięki coachingowi ze mną:

 • skoncentrujesz się na teraźniejszości i przyszłości
 • zbudujesz pewność siebie i poczucie własnej wartości 
 • odkryjesz swoje mocne strony i dowiesz się jak mogą przydać Ci się w życiu np. podczas szukania pracy
 • zajdziesz sposób na swojego "Wewnętrznego Krytyka"
 • stworzysz plan działania, który z moim wsparciem będziesz wdrażać w życie

 

Coaching po wsparciu psychologicznym to zaplanowanie konkretnych działań i wdrożenie ich w życie przy wsparciu coacha.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE - ZAWSZE BEZPŁATNIE!

kLIENT INDYWIDUALNY

 


 

 • Zastanawiasz się jak mogę Ci pomóc?                                           
 • Chcesz poznać szczegóły mojej pracy?                                        
 • Potrzebujesz rozwiać wątpliwości? 
 • Przygotować dla Ciebie ofertę?                                      
 Bardzo chętnie odpowiem na Twoje pytania - porozmawiajmy online lub napisz pytanie mailem na agnieszkarau@gmail.com                          

 ONLINE
 Czas - 30 min
 Zawsze bezpłatnie!

 

Kwestionariusz stworzony w oparciu o koncepcję Learning Agility bada natężenie 10 cech, które są kluczowe z perspektywy kompetencji przyszłości.
Wyniki testu przede wszystkim:
• diagnozują potencjał do rozwoju i pracy w zmiennym, zwinnym środowisku;
• budują samoświadomość;                                                                    
• określą predyspozycje do bycia liderem;                         
• wskazują natężenie konkurencyjnych cech;   

W CELU PRZYGOTOWANIA OFERTY
POROZMAWIAJMY ONLINE 
                                                                 
 

Oferta

Cennik

Poznaj mnie!

Cześć, nazywam się Agnieszka Rau i bardzo mi miło, że tu jesteś.
Jeżeli zastanawiasz się:
 
 

Kim jestem? 

 • Absolwentką studiów magisterskich na kierunku Coaching i doradztwo zawodowe 
  oraz studentką studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne 
  na Collegium Da Vinci w Poznaniu;

 • Coachem ICF na poziomie ACC, którego fascynuje praca z drugim człowiekiem
  poprzez wspieranie w rozwoju oraz w zmianie;

 • Pasjonatką aktorstwa teatralnego, która od 9 lat prowadzi zajęcia teatralne dla młodzieży;

 • Poznanianką i amatorką dobrej kawy.

   

W jakim celu zostałam coachem?

 • Żeby pomóc Tobie w zmianie, dzięki której rozwiniesz się na różnych polach i poprawisz swoje samopoczucie oraz poczucie wartości.

 

Jakie narzędzia wykorzystuję w swojej pracy?

 • W swoją pracę wplatam elementy NVC (Porozumienia bez przemocy), Dialogu Motywującego, Mindfulness oraz Learning Agility.

 • Wykorzystuję autorski model zmiany „Habit Changer", do powstania którego zainspirowała mnie psychologiczna koncepcja Transteoretycznego Modelu Zmiany (J. Prochaska, J. Norcross, C. DiClemente), model tworzenia kompetencji tzw. Model Burcha oraz pętla nawyku fantastycznie przedstawiona przez Charlesa Duhigga w książce "Siła nawyku".

Co wyróżnia moją pracę?

BEZWARUNKOWA AKCEPTACJA, DYSKRECJA ORAZ OTWARTOŚĆ NA RÓŻNORODNOŚĆ

Jakimi zasadami kieruje się w życiu?

Złotą regułą etyczną - "Traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być traktowany" 
oraz słowami M. Ghandiego - "Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie"

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczny ICF dostępny pod adresem https://icf.org.pl/kodeks-etyczny/ oraz swoją pracę poddaję superwizji.

 

Kontakt

Jeżeli jesteś zdecydowany_a na coaching zapraszam Cię na darmowe spotkanie kontraktowe. Zapisz się rezerwując termin.  
Kolejne sesje są płatne. Istnieje możliwość zakontraktowania na kilka sesji z góry
w niższej cenie.                                                                                                                                                             
ONLINE
Czas trwania - 60 min
Cena regularna - 120 zł
      

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ZAREZERWUJ TERMIN

Model Habit Changer jest skierowany do profesjonalistów pracujących
z klientami nad zmianą. To wsparcie w procesie od świadomego
i niepożądanego nawyku do nieświadomego i pożądanego.

Habit Changer wspomoże:
• określić gotowość do zmiany;
• zidentyfikować faktyczne potrzeby i skonfrontować je z realiami;
• określić wskazówki i nagrody konieczne do wyrobienia nawyku;
• stworzyć plan działania;
• wdrożyć i utrzymać zmianę.                                                                                     

SZKOLENIE HABIT CHANGER

Oferta

Habit Changer

Cennik

Poznaj mnie

CENNIK

COACHING INDYWIDUALNY

SZKOLENIA

Kontakt

kLIENT BIZNESOWY

Dla klientów biznesowych przeprowadzę badanie natężenia kompetencji Learning Agility oraz analizę wyników.

Learning Agility określa zdolność uczenia się i adaptacji do nagłych zmian. Według autorów koncepcji - Roberta Eichinger'a i Michela Lombardo w
ysokie kompetencje Learning Agility są uznawane za warunkujące osiągnięcie sukcesu. Przeprowadzając badanie w przedsiębiorstwie można określić, którzy pracownicy (lub kandydaci) mają naturalne predyspozycje do bycia skutecznym i efektywnym w środowisku VUCA - dynamicznych zmian i wielokulturowości.

Cel badania Learning Agility:

• diagnoza potencjału pod kątem zwinnego uczenia się

Warto przeprowadzić przy:

•  procedurach awansowych

 rekrutacji pracowników

•  tworzeniu zespołów, które mają być wysoce skuteczne w działaniach
(sprzedawcy, zespoły kreatywne, relacje międzynarodowe...)

• poszukiwaniu liderów wyróżniających się zwinnością w uczeniu się

 

• przechodzeniu na zwinne zarządzanie
 

• budowaniu samoświadomości 

BADANIE
LEARNING AGILITY

WIĘCEJ O SZKOLENIU
HABIT CHANGER

ZAREZERWUJ TERMIN

ZAREZERWUJ TERMIN